Poskytujeme komplexné služby a poradenstvo šité na mieru

Na trhu pôsobíme už tri generácie, preto sa naši zákazníci môžu spoľahnúť na odbornosť a kvalitu našich služieb, ktoré sú neustále inovované a prispôsobené ich individuálnym požiadavkám. Základom všetkých našich služieb je „pravidlo 48 hodín“, čo svedčí o našom promptnom prístupe ku každému zákaznikovi.

Poskytujeme služby v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, revízie technických zariadení, ochrany osobných údajov a odborné školenia. Naši zákazníci si môžu vybrať z rôznych typov školení, ktoré od zamestnávateľov vyžaduje legislatíva Slovenskej republiky, medzi ktoré patria kurz obsluhy nízkozdvižných a vysokozdvižných motorových vozíkov, kurz obsluhy stavebných strojov, kurz viazačov bremien, kurz obsluhy zdvíhacích zariadení, práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou, základná kvalifikácia a pravidelný výcvik profesionálnych vodičov a kurz obsluhy ručnej reťazovej motorovej píly.

BOZP

BOZP patrí k základným a zákonom stanoveným povinnostiam každého zamestnávateľa voči svojim zamestnancom.

Viac informácií

Požiarna ochrana

Pri zabezpečení plnenia povinností v oblasti požiarnej ochrany vychádzame predovšetkým zo zákona NR SR č. 314/2001

Viac informácií

Odborné prehliadky a odborné skúšky

Revíziou a revíznou skúškou posudzujeme celkovú spôsobilosť určeného technického zariadenia v prevádzke.

Viac informácií

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v Slovenskej republike musí spĺňať požiadavky zabezpečenia ochrany osobných údajov na štandardnej európskej úrovni.

Viac informácií

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom