Zákazníkom ponúkame možnosť využitia nášho informačného systému, ktorý predstavuje možnosť pokročilého a vysoko efektívneho spravovania komplexnej agendy týkajúcej sa oblasti BOZP.

Vďaka nášmu softvéru už nebudete musieť mať na pamäti termíny opakovaných školení či revízií. Celú evidenciu nájdete na jednom mieste. Na končiacu platnosť preukazov, či aktualizáciu školení Vás systém automaticky vopred upozorní. Nájdete v ňom taktiež dokumentáciu, revízne správy alebo zápisníky bezpečnosti práce, všetko v elektronickej podobe. Už nebudete musieť viac uchovávať všetky dokumenty v tlačenej podobe, zopár klikmi v systéme si viete sami vytlačiť len tie dokumenty, ktoré naozaj potrebujete.

Základný balík služieb

 • Dokumentácia v elektronickej podobe
 • Záznamy z kontrol
 • Zoznam absolvovaných školení
 • Zoznam vydaných preukazov

Zápisník bezpečnosti práce

 • Elektronický zápisník bezpečnosti práce
 • Evidencia pracovných úrazov
 • Kontroly o požití alkoholu
 • Lekárske kontroly 

Vyhradené technické zaradenia

 • Evidencia všetkých VTZ
 • Revízne správy
 • Hasiace prístroje
 • Kontroly regálov a rebríkov

OOPP

 • Evidencia všetkých OOPP pridelených zamestnancom
 • Analýza rizík

Administratíva

 • Faktúry
 • Preberacie protokoly
 • Záznamy z auditu

Ochrana osobných údajov

 • Základná dokumentácia
 • Ostatná dokumentácia
 • Odovzdávacie protokoly

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom