1

Odborné poradenstvo

Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá, jeho potreby dôležité a preto si každý náš odberateľ zaslúži individuálny prístup.

2

Kvalita služieb

Všetky činnosti sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou a bohatými dlhoročnými skúsenosťami .

3

Inovácie

Medzi hlavné benefity patria taktiež úspora času, zníženie administratívneho zaťaženia a zabezpečenie všetkých dokumentov

4

Služby na mieru

Našim cieľom je spokojný zákazník, preto sa dlhodobo snažíme poskytovať efetívne a komplexné služby na profesionálnej úrovni

4 x ÁNO pre BWSS

Pozorovanie BOZP

Zodpovednosť za BOZP je uložená zamestnávateľovi a aj v tejto oblasti platí všeobecne známa zásada, že pri obmedzení rizika na prijateľnú mieru zodpovedá ten, kto riziko prináša.

BOZP v lesnom hospodárstve (1. časť)

Podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisoch sú funkciami lesov úžitky, účinky a vplyvy, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného prostredia a ako objekt hospodárskeho využívania.

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom