1

Odborné poradenstvo

Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá, jeho potreby dôležité a preto si každý náš odberateľ zaslúži individuálny prístup.

2

Kvalita služieb

Všetky činnosti sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou a bohatými dlhoročnými skúsenosťami .

3

Inovácie

Medzi hlavné benefity patria taktiež úspora času, zníženie administratívneho zaťaženia a zabezpečenie všetkých dokumentov

4

Služby na mieru

Našim cieľom je spokojný zákazník, preto sa dlhodobo snažíme poskytovať efetívne a komplexné služby na profesionálnej úrovni

4 x ÁNO pre BWSS

Kamerové systémy a GDPR

Aktuálne zmeny v legislatíve sa Vás týkajú možno viac než ste si mysleli. Ak Vás naše video zaujalo, neváhajte nás kontaktovať.

Vianočný pozdrav

Pokojné a kreatívne prežitie Vianočných sviatkov želá tím BWSS.

 

Najdôležitejšie povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je zložitý súbor uplatňovaných zásad a opatrení. Podnikateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie a dodržiavať všeobecné povinnosti pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Povinná bezpečnostnotechnická služba v rámci BOZP

Medzi jednu z dôležitých povinností zamestnávateľa podľa § 21 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) patrí aj zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov.

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom