1

Odborné poradenstvo

Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá, jeho potreby dôležité a preto si každý náš odberateľ zaslúži individuálny prístup.

2

Kvalita služieb

Všetky činnosti sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou a bohatými dlhoročnými skúsenosťami .

3

Inovácie

Medzi hlavné benefity patria taktiež úspora času, zníženie administratívneho zaťaženia a zabezpečenie všetkých dokumentov

4

Služby na mieru

Našim cieľom je spokojný zákazník, preto sa dlhodobo snažíme poskytovať efetívne a komplexné služby na profesionálnej úrovni

4 x ÁNO pre BWSS

Sumy stravného od 1.septembra 2022

Zákonník práce upravuje povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie, ktoré musí zodpovedať zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Nelegálne zamestnávanie

Zamestnávateľ sa dohodne so zamestnancom, že činnosť dohodnutú v pracovnej zmluve začne vykonávať až dňa 06.03.2022. Napriek tomu v dňoch od 02.03.2022 do 06.03. 2022 bude zaškolený, oboznámený s jeho budúcou činnosťou a preberie si ochranné pracovné pomôcky. Takéto konanie zamestnávateľa naplní ...

Inšpekcia práce varuje !

Inšpekcia práce varuje zamestnávateľov i zamestnancov, že aj chvíľková nepozornosť môže znamenať stratu života. Kto môže očakávať kontrolu v najbližších týždňoch?

Prázdniny a pandemické ošetrovné

Na pandemickú OČR budú mať nárok hlavne rodičia detí, ktorých škola bola mimoriadne zatvorená. Za akých podmienok budú mať národ na OČR rodičia škôlkarov a školákov?

Home office: Naučte svoj tím pracovať na diaľku

Práca z domu sa stáva novým štandardom. Aj po pandémií sa home office stane častejšou formou mnohých zamestnaní. Ako správne zvýšiť produktivitu a efektívitu spolupráce sa dočítate v tomto článku.

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom