1

Odborné poradenstvo

Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá, jeho potreby dôležité a preto si každý náš odberateľ zaslúži individuálny prístup.

2

Kvalita služieb

Všetky činnosti sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou a bohatými dlhoročnými skúsenosťami .

3

Inovácie

Medzi hlavné benefity patria taktiež úspora času, zníženie administratívneho zaťaženia a zabezpečenie všetkých dokumentov

4

Služby na mieru

Našim cieľom je spokojný zákazník, preto sa dlhodobo snažíme poskytovať efetívne a komplexné služby na profesionálnej úrovni

4 x ÁNO pre BWSS

BOZP v lesnom hospodárstve (1. časť)

Podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisoch sú funkciami lesov úžitky, účinky a vplyvy, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného prostredia a ako objekt hospodárskeho využívania.

ISOH je tu a s ním aj niekoľko prekvapení

ISOH je nový centrálny informačný systém odpadového hospodárstva, ktorý bude slúžiť od 1.januára 2021, do ktorého budú musieť odosielať dáta všetci pôvodcovia odpadu.

Výpoveď počas korona krízy

Súčasná situácia šírenia vírusu COVID-19 značne ovplyvnila ekonomiku krajiny, čo zanecháva následky aj na pomeroch v pracovnoprávnych vzťahoch.

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom