1

Odborné poradenstvo

Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá, jeho potreby dôležité a preto si každý náš odberateľ zaslúži individuálny prístup.

2

Kvalita služieb

Všetky činnosti sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou a bohatými dlhoročnými skúsenosťami .

3

Inovácie

Medzi hlavné benefity patria taktiež úspora času, zníženie administratívneho zaťaženia a zabezpečenie všetkých dokumentov

4

Služby na mieru

Našim cieľom je spokojný zákazník, preto sa dlhodobo snažíme poskytovať efetívne a komplexné služby na profesionálnej úrovni

4 x ÁNO pre BWSS

Vývoz odpadov

Prečo je držiteľom odpadu každý podnikateľ? Aký je postup pre vývoz odpadu? Aká dokumentácia je potrebná? Aké evidencie musí podnikateľ vypĺňať? Viac sa dozviete v článku.

Horúčavy na pracovisku

Počas horúčav dochádza každý rok na pracoviskách k viacerým prípadom nevoľnosti, prípadne k ochoreniam súvisiacich so zvýšenými teplotami. V extrémnych prípadoch môže prehriatie organizmu spôsobiť aj smrť.

Nové zmeny v zákone o odpadoch

Parlament v minulom roku schválil veľkú novelu zákona o odpadoch. Tá priniesla so sebou transpozíciu tzv. „odpadového balíka“. Aké zmeny nastali od 1.7.2020 sa dozviete v tomto článku.

Kto nariaďuje čerpanie dovolenky?

Nárok na dovolenku, krátenie dovolenky, či čerpanie dovolenky upravuje § 100 až § 117 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Požiarne a evakuačné výťahy

V prípade vzniku požiaru sa nesmie používať výťah na evakuáciu. Dôvod, pre ktorý nemožno používať výťah pri požiaru bol preskúmaný zo stavebného a prevádzkového hľadiska.

Pozorovanie BOZP

Zodpovednosť za BOZP je uložená zamestnávateľovi a aj v tejto oblasti platí všeobecne známa zásada, že pri obmedzení rizika na prijateľnú mieru zodpovedá ten, kto riziko prináša.

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom