Používame cookies
Súbory cookie používame na analýzu údajov o našich návštevníkoch, na zlepšenie našich webových stránok, na zobrazovanie personalizovaného obsahu a k tomu, aby sme vám poskytli skvelý zážitok z webu.
Čo sú cookies?
Súbory cookie používame na analýzu údajov o našich návštevníkoch, na zlepšenie našich webových stránok, na zobrazovanie personalizovaného obsahu a k tomu, aby sme vám poskytli skvelý zážitok z webu.
 • Funkčné cookies

  Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky a nemožno ich vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú ako reakcia na akciu, ktorú vykonáte na webovej stránke, napríklad nastavenie zabezpečenia, prihlásenie a vyplňovanie formulárov. Svôj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval súbory cookie alebo zasielal upozornenia na ne. Majte na pamäti, že niektoré stránky nebudú bez týchto súborov fungovať. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie, ktoré by sa dali priradiť ku konkrétnej o

 • Analytické cookies

  Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok. Umožňujú nám rozpoznať a sledovať počet návštevníkov a monitorovať, ako návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať fungovanie webovej stránky, napríklad tým, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie, ktoré by vás mohli identifikovať. Tieto nástroje používame na analýzu a pravidelné zlepšovanie funkčnosti našich webových stránok. Zhromaždené štatist

 • Marketingové cookies

  Používajú sa na sledovanie preferencií užívateľa webovej stránky na účely cielenia reklamy, t. j. zobrazovania marketingových a reklamných správ (aj na webových lokalitách tretích strán), ktoré môžu byť pre návštevníka webovej stránky zaujímavé, v súlade s týmito preferenciami. Marketingové cookies používajú nástroje externých spoločností. Tieto marketingové súbory cookie použité len s vaším súhlasom.

Odpadové hospodárstvo

Zabezpečíme Vám komplexný environmentálny servis od poradenstva, konzultácie, spracovania potrebnej dokumentácie, cez pravidelné vedenie evidencie, výkon kontrol a auditu až po návrhy nápravných a optimalizačných opatrení. Vykonávame plnú a nepretržitú starostlivosť o legislatívu v oblasti odpadového hospodárstva spoločnosti.

 

ENVIRO MANAŽMENT

 • komplexný environmentálny manažment firiem a podnikov
 • poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia
 • environmentálny audit
 • kontrola dodržiavania právnych a iných požiadaviek
 • návrhy nápravných a optimalizačných opatrení

 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zabezpečíme Vám plnenie zákonných povinností v oblasti odpadov ako napríklad:

 • Vedenie evidencie odpadu v evidenčnom liste odpadu
 • Vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • Vypracovanie Ohlásenia o prepravovanom nebezpečnom odpade
 • Vypracovanie žiadostí o súhlas podľa § 97 zákona o odpadoch napr.:
  • súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu,
  • súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,
  • súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia,
  • súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
  • súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie.
 • Vypracovanie žiadostí o registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch
 • Vypracovanie dokumentácie (napr. Opatrenia pre prípad havárie pri zhromažďovaní nebezpečného odpadu, Prevádzkový poriadok skladu nebezpečných odpadov a pod.)
 • Všetky zákonné povinnosti, vrátane komunikácie s úradmi, zabezpečíme vo Vašom mene za Vás.

 

OCHRANA OVZDUŠIA

Poskytujeme poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia od výpočtu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, cez vypĺňanie tlačív NEIS, po vypracovanie žiadostí o súhlas, dokumentácie a hlásení podľa zákona o ovzduší, zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch

Zabezpečíme Vám plnenie zákonných povinností v oblasti ochrany ovzdušia ako napríklad:

 • Kategorizáciu zdroja znečisťovania ovzdušia
 • Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
 • Vypracovanie:
  • žiadosti o schválenie postupu výpočtu množstva emisií,
  • prevádzkovej evidencie a tabuliek NEIS (vrátane vzorového výpočtu ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia),
  • prevádzkovej dokumentácie pre všetky kategórie zdrojov znečisťovania ovzdušia,
  • oznámenia o určení prevádzkovateľa zariadenia, ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny po jeho uvedení do prevádzky,
  • ročné oznámenie prevádzkovateľa stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5 t ekvivalentu CO2 alebo viac.
 • V rámci kontroly resp. auditu odpadového hospodárstva Vašej prevádzky vypracujeme návrhy praktických riešení a odporúčaní (napr. podmienky zhromažďovania odpadov, správne označovanie a typy nádob, posúdenie skladov a pod.).

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom