V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ tým, že ich chráni pred nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou a nedovoleným prístupom.

Bezpečnostná dokumentácia je len prvým krokom, ktorý prispieva k ochrane osobných údajov. Veľmi dôležité je dodržiavať bezpečnostné opatrenia, zásady pri ochrane osobných údajov vyplývajúce z dokumentácie. Tvorba bezpečnostného projektu je náročný proces, v ktorom je potrebné zmapovať interné prostredie Vašej organizácie, identifikovať spracúvané osobné údaje a navrhnúť spôsoby ich ochrany. Jednotlivec sa v tomto masívnom a komplexnom právnom labyrinte úplne stratí – preto je tu pre Vás BWSS.

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti ochrany osobných údajov a ochrany informačných systémov. Súčasťou našich služieb v oblasti ochrany osobných údajov je :

  • Vypracovanie bezpečnostného projektu a základnej dokumentácie
  • Vypracovanie bezpečnostnej smernice
  • Vypracovanie organizačného poriadku
  • Vypracovanie projektu na prevádzkovanie kamerového systému
  • Odborné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
  • Vypracovanie evidenčných listov pre jednotlivé informačné systémy
  • Oznámenie informačných systémov na Úrade na ochranu osobných údajov
  • Aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie podľa GDPR – nového európskeho nariadenia na ochranu osobných údajov

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom