BOZP v lesnom hospodárstve (1. časť)

Podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisoch sú funkciami lesov úžitky, účinky a vplyvy, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného prostredia a ako objekt hospodárskeho využívania.

ISOH je tu a s ním aj niekoľko prekvapení

ISOH je nový centrálny informačný systém odpadového hospodárstva, ktorý bude slúžiť od 1.januára 2021, do ktorého budú musieť odosielať dáta všetci pôvodcovia odpadu.

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom