Nové zmeny v zákone o odpadoch

Parlament v minulom roku schválil veľkú novelu zákona o odpadoch. Tá priniesla so sebou transpozíciu tzv. „odpadového balíka“. Aké zmeny nastali od 1.7.2020 sa dozviete v tomto článku.

Kto nariaďuje čerpanie dovolenky?

Nárok na dovolenku, krátenie dovolenky, či čerpanie dovolenky upravuje § 100 až § 117 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Požiarne a evakuačné výťahy

V prípade vzniku požiaru sa nesmie používať výťah na evakuáciu. Dôvod, pre ktorý nemožno používať výťah pri požiaru bol preskúmaný zo stavebného a prevádzkového hľadiska.

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom