Sumy stravného od 1.septembra 2022

Zákonník práce upravuje povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie, ktoré musí zodpovedať zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Nelegálne zamestnávanie

Zamestnávateľ sa dohodne so zamestnancom, že činnosť dohodnutú v pracovnej zmluve začne vykonávať až dňa 06.03.2022. Napriek tomu v dňoch od 02.03.2022 do 06.03. 2022 bude zaškolený, oboznámený s jeho budúcou činnosťou a preberie si ochranné pracovné pomôcky. Takéto konanie zamestnávateľa naplní ...

Inšpekcia práce varuje !

Inšpekcia práce varuje zamestnávateľov i zamestnancov, že aj chvíľková nepozornosť môže znamenať stratu života. Kto môže očakávať kontrolu v najbližších týždňoch?

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom