S postupným uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení sa naplno rozbieha aj aktivita v podnikoch a na pracoviskách. V letných mesiacoch sa vykonávajú rôzne sezónne práce, pri ktorých často dochádza k pracovným úrazom. Inšpekcia práce v tejto súvislosti upozorňuje zamestnancov aj zamestnávateľov, aby aj v tomto období venovali zvýšenú pozornosť otázkam bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Národný inšpektorát práce len v priebehu uplynulých dní zaznamenal niekoľko závažných úrazov, pri ktorých prišli pri práci o život štyria ľudia - traja zamestnanci a jedna samostatne zárobkovo činná osoba.


Najvyššia úrazovosť je v poľnohospodárstve či stavebníctve

„Aj keď sa inšpekcii práce aj prostredníctvom rôznych preventívnych aktivít darí neustále znižovať celkové počty závažných pracovných úrazov, nedávne udalosti nám pripomínajú, aby sme mali neustále na pamäti, že život je najvyššia hodnota a každý zamestnanec by sa mal ku svojej rodine z práce vrátiť živý a zdravý,“ pripomína generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Hedviga Machayová. V letných mesiacoch sa z dlhodobých skúseností inšpekcie práce ukazuje byť zvlášť riziková predovšetkým práca v oblasti poľnohospodárstva a stavebníctva, ale aj dopravy, kde došlo v ostatnom čase k viacerým závažným pracovným úrazom s následkom smrti, resp. k úrazom s ťažkou ujmou na zdraví.

Inšpektori práce budú kontrolovať dodržiavanie BOZP na pracoviskách

Podľa generálnej riaditeľky NIP budú inšpektori práce preto v najbližších týždňoch venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu predpisov o BOZP na pracoviskách po celom Slovensku. Aktuálne prebieha mimoriadna kontrolná akcia inšpekcie práce zameraná na bezpečnú prevádzku vyhradených technických zariadení – výťahov a v najbližšom čase zamerajú inšpektori práce svoju pozornosť aj na sektor poľnohospodárstva a dopravy.

V tomto roku inšpekcia práce zaznamenala doteraz:

  • 15 smrteľných pracovných úrazov,
  • 28 úrazov s ťažkou ujmou na zdraví.

V rovnakom období minulého roka to bolo 20 závažných pracovných úrazov s následkom smrti a 35 úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Počet registrovaných pracovných úrazov v medziročnom porovnaní poklesol o 318. K 20. júlu 2021 bolo 3 765 registrovaných pracovných úrazov, zatiaľ čo rok predtým to bolo 4 083 RPÚ.

 

Zdroj: Národný inšpektorát práce

 

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom