Zákonník práce upravuje povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie, ktoré musí zodpovedať zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. septembra 2022 zvyšujú sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách.

Sumy stravného pre časové pásma sú : 
a.) 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b.) 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c.) 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Od sumy stravného sa odvíja aj hodnota stravovacej poukážky poskytovanej zamestnancovi, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi stravovanie poskytovaním stravovacej poukážky, jej hodnota predstavuje najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1. septembra 2022 tak hodnota stravovacej poukážky nesmie byť nižšia ako 4,80 eura.

Okrem poskytovania stravovacej poukážky môže zamestnávateľ zabezpečiť zamestnancovi stravovanie poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, prípadne môže zamestnancovi poskytovať účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie.

Stravovanie v celej časti neprepláca zamestnávateľ len ak príspevok je účelovo zaviazaný a nemá nárok zamestnanec na príspevok. Ak by mal nárok na príspevok, nebolo mi možné žiadať o ďalší príspevok .

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla alebo hodnoty stravovacej poukážky. Najvyšší príspevok zamestnávateľa na každé jedlo alebo stravovaciu poukážku predstavuje sumu 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie od 1. septembra 2022, ktorý je daňovým výdavkom, je v zmysle uvedeného najviac 3,52 eura. Okrem toho poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi na stravovanie aj príspevok zo sociálneho fondu.

 

 

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom