Zamestnávateľ sa dohodne so zamestnancom, že činnosť dohodnutú v pracovnej zmluve začne vykonávať až dňa 06.03.2022. Napriek tomu v dňoch od 02.03.2022 do 06.03. 2022 bude zaškolený, oboznámený s jeho budúcou činnosťou a preberie si ochranné pracovné pomôcky. Takéto konanie zamestnávateľa naplní znaky skutkovej podstaty nelegálneho zamestnávania.

Z Uznesenia Krajského súdu Trenčín, sp. Zn. 13S/52/2020 zo dňa 13.01.2021 vyplýva, že súd sa stotožňuje s názorom že za začiatok činnosti sa považuje už úvodné školenie zamestnanca, preberanie ochranných pracovných pomôcok a presun zamestnanca na miesto výkonu činnosti zamestnanca.

 

 

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom