I keď má home office svoje výhody, nemožno nespomenúť, že pri tejto forme zamestnania vznikajú aj určité rizika. Tímy najčastejšie čelia viacerým výzvam, ako je napríklad zložitejšia vzájomná komunikácia, nekvalitné pripojenie na internet, či nedostupnosť niektorých pracovných nástrojov. Zamestnanci môžu mať aj pocit, že sú ostatným vzdialení, a že dianie vo firme sa ich netýka. Ako prekonať takéto výzvy?

 

Zdravé pracovné návyky sú kľúčové

 

Pomáhajte svojim zamestnancom optimalizovať ich prostredie, prospejete tak k ich zdraviu, spokojnosti a produktivite. Zabezpečte im aj správne technické vybavenie (hardvér i softvér). Podporte ich, aby si malými krokmi budovali zdravé pracovné návyky hneď na začiatku každého pracovného dňa. Nezabúdajme, že aj štýl obliekania má veľký vplyv na produktivitu človeka.

 

Tieto 3 kroky môžu zvýšiť produktivitu zamestnancov:

  1. Zdôraznite spoluprácu
  2. Podporte komunikáciu
  3. Sledujte produktivitu.

 

Zdôraznenie spolupráce

 

Pri vzdialenej spolupráci vám pomôže balík kancelárskych aplikácií od Google Workspace. V tomto balíku sa nachádzajú služby ako Gmail, Kalendár, Chat, Google Meet (vhodný pre videokonferencie), zdieľané tabuľky alebo nástroje na bezpečnostné audity. Výhodou je aj zdieľaný Disk, pri ktorom je možné si nastaviť prístup a oprávnenie len špecifickým používateľom. Nástroje ako dokumenty, tabuľky a prezentácie Googlu sú zdrojom istoty, že váš tím pracuje vždy s najaktuálnejšou verziou dokumentov.

 

Podpora komunikácie

 

Pri home office prichádzame o dôležité neformálne interakcie s kolegami. Z tohto dôvodu je možné využiť e-mail, chat alebo online schôdze. Gmail vám pomôže získať prístup k tímovej komunikácií. Ak je to možné, využívajte chat a skupinové správy, ktoré uľahčia komunikáciu počas dňa. Dôležitým nástrojom pre váš pracovný život je kalendár, v ktorom si môžete vyčleniť čas na prácu, zložitejšie či prioritné úlohy. Pomocou Google Meet môžete absolvovať pracovné online stretnutia alebo firemné školenia. V Kalendári Google máte možnosť vidieť dostupnosť svojich spolupracovníkov.

 

Sledovanie produktivity

 

Váš tím môže pri práci z domu čeliť rôznym drobným vplyvom rozptýlenia, ktoré znižujú ich produktivitu. Produktivitu tímu môže podporiť aj zaznamenávanie pokrokov tímu po dokončení jednotlivých úloh a vám dá lepšiu predstavu o tom, ako ste na tom s „odsýpaním práce“. Jednou z alternatív na podporu produktivity je aj nastavenie si konkrétnych časových úsekov pre jednotlivé úlohy. Svoj tím môžete naučiť aj technike „pomodoro“, v rámci ktorej dochádza k striedaniu sústredenej práce a prestávky.

 

Súčasná situácia ukázala, že internet je záchranným kolesom biznisu. Firmy sa postupne učia ako byť dohľadateľný online, ako predávať online, expandovať do zahraničia a efektívne spolupracovať.

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom