Vyjadrenie podľa Sociálnej poisťovne je, že za takých podmienok rodič nepríde o pandemickú OČR. Ústredný krízový štáb rozhodol o otvorení od 1.júna 2020 materské a základné školy 1.stupňa (1. – 4. ročník) a 5. ročník. To však pre rodičov neznamená automatické ukončenie pandemickej OČR.

 

Povinnosťou rodičov je však zaslať na konci mesiaca Sociálnej poisťovni vyplnený formulár – Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Vyznačia v ňom dni, počas ktorých sa o dieťa starali, teda za dni, na ktoré si uplatňujú nárok na dávku.

 

V súlade s § 150 ods. 8 zákona školského zákona vydáva Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutie, podľa ktorého sa mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách a školách považuje za zachované, ak zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo prejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole, ale dieťa nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov.

 

Týmto rozhodnutím rodičom takýchto detí nárok na ošetrovné vznikne, resp. bude pokračovať a sociálnou poisťovňou im bude priznaná a vyplatená.

Čestné vyhlásenie rodič musí poslať na pobočku do konca júna. Najvhodnejšie je poslať ho mailom 30.júna, keďže rodič presne vie, ktoré dni sa staral o dieťa. V prípade, že vyhlásenie bude zaslané neskôr o dávku rodič neprichádza, bude len neskôr spracovaná. Bez čestného vyhlásenie rodiť nebude mať vyplatenú dávku.

 

!!! V čestnom vyhlásení je nutné uvádzať pravdivé a presné údaje !!!

 

Nárok na pandemické ošetrovné pokračuje pre ostatné skupiny poistencov, ktoré potrebujú celodennú starostlivosť:

- Rodičom detí do 16 rokov (s potvrdením pandemickej OČR pediatrom)

- Rodičom hendikepovaných detí do 18.roku veku, resp. pri opatrovaní dospelých osôb zo zariadení sociálnych služieb, ktoré rozhodnutím príslušných úradov sú v čase koronakrízy uzavreté.

 

Ich povinnosťou je taktiež zasielať Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do konca mesiaca s vyznačením dní, za ktoré si uplatňujú nárok na dávku.


 

Zákonov je veľa a stále sa menia, vyznať sa v nich stojí veľa času. My Vám ho ušetríme


Obrancov Mieru 354/32
Dubnica nad Váhom