Bakyta Wolf školiace stredisko

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je v najúspešnejších spoločnostiach významným ukazovateľom úrovne vyspelosti a starostlivosti o bezpečnosť

BWSS

Spoločnosť Bakyta Wolf školiace stredisko – BWSS, s. r. o. bola založená na základe pokračovania dlhoročnej tradície rodiny Bakytovcov v oblasti zabezpečovania výchovy a vzdelávania podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. s cieľom rozšíriť portfólio služieb o poskytovanie komplexnej strarostlivosti v oblasti BOZP a OPP.

Našim cieľom je spokojný zákazník, preto sa dlhodobo snažíme poskytovať efetívne a komplexné služby na profesionálnej úrovni. Všetky činnosti sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou a bohatými dlhoročnými skúsenosťami v danom odbore, čo zabezpečuje potrebnú kvalitu nami poskytovaných služieb.

Medzi hlavné benefity patria taktiež úspora času, zníženie administratívneho zaťaženia a hlavne zabezpečenie aktuálnosti všetkých dokumentov a osvedčení podľa platnej legislatívy.

Činnosti vykonávané v rámci BOZP

Prihlášky na stiahnutie


Cenník

Cenník je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF.

Stiahnuť
 

Objednávka

Pre akékoľvek otázky alebo prípadný záujem nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nášho formulára. Do poznámky nám stručne popíšte o čo by ste mali záujem a následne Vás budeme telefonicky kontaktovať o termíne stretnutia. Tešíme sa na spoluprácu.

 
 
 
 
 
* údaje sú povinné
 
 

Kontakt

Obrancov Mieru 354/32
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovensko

Bc. Peter Bakyta

Email: peter.bakyta@bwss.sk
Tel.: +421 908 718 408

Mgr. Peter Wolf

Email: peter.wolf@bwss.sk
Tel.: +421 903 043 067